Sådan kommer du i gang

Crowdsourcing er en metode til at få løst en udfordring og kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Som regel starter  crowdsourcing med identificering af en udfordring, som en virksomhed ønsker løst. Det kan for eksempel være en udfordring, virksomheden har forsøgt at løse internt, men er gået i stå med, og derfor har behov for eksterne input, eller en udfordring, hvor de ønsker alternative idéer og løsninger.

 7 trin

Hvis I som virksomhed vil i gang med at bruge crowdsourcing, kan I starte med at afholde en challenge.

En challenge er en crowdsourcing proces, hvor I starter med at identificere en udfordring, som I vil dele med andre. Udfordringen offentliggøres online, hvorefter I modtager løsningsforslag fra mange forskellige problemløsere. Til sidst belønnes de bedste løsningsforslag, og I beslutter hvordan I bedst kan bruge løsningerne.

Nedenfor har vi opstillet en 7-trinsmodel, som trin for trin tager dig igennem challenge processen.

1. Udfordring

Hvad er det for en udfordring, din virksomhed forsøger at løse?

2. Research

Hvad er baggrunden for challengen?

3. Design

Hvordan skal challengen afholdes?

4. Platform

Hvilken platform er den rette for jeres challenge?

5. Kommunikation

Hvordan finder du den rigtige crowd til din challenge?

6. Evaluering

Hvordan finder I frem til de bedste løsningsforslag?

7. Afrapportering

Hvad har I lært, og hvordan kommer I bedst videre?

1. Udfordring

Du skal starte med at overveje, om I har brug for en konkret løsninger til jeres problem, eller om I har brug for idéer, løsningsforslag og inspiration. Om du vælger det ene eller det andet har indflydelse på, hvordan en række andre ting i din challenge skal se ud.

2. Research

Research-fasen er et vigtigt udgangspunkt for enhver challenge. Her beskrives bl.a., hvad der ligger til grund for challengen, og hvem den henvender sig til. Der er fire grundlæggende punkter, du skal overveje i din research-fase:

b

Formål og delmål

Indeholder det strategiske formål og de enkelte delmål for challengen

l

Behovsanalyse

Indeholder baggrunden for challengen og behovet for en løsning

Interessentanalyse

Hvilke interessenter kan hjælpe jer?

Målgruppeanalyse

Hvem henvender jeres challenge sig til?

3. Design

Når man har fået defineret sin udfordring og lavet sin research er næste skridt at få udarbejdet et godt challenge brief.

Et challenge brief er i korte træk en overordnet beskrivelse af din crowdsourcing kampagne og bør blandt andet indeholde:

1. Titel: Fængende kampagne titel

2. Spørgsmål: Hvilken udfordring skal løses?

3. Challenge baggrund: Hvorfor er det interessant?

4. Challenge guidelines: Hvad skal man gøre som deltager?

5. Vurderingskriterier: Hvordan evalueres idéerne/løsningerne?

6. Evaluering: Hvem evaluerer idéerne?

7. Præmie: En eller flere præmier?

8. IP-rettigheder: Hvem har rettighederne til løsningerne?

9. Tidslinje/proces: Hvordan ser tidslinjen for challengen ud?

10. Andre vilkår: Er der særlige omstændigheder, du skal tage højde for?

4. Platform

Når du skal vælge en platform til din challenge er det en god idé at lave et grundigt research arbejde. Der er masser af platforme derude og ikke alle kan det samme. Du kan få et hurtigt overblik over nogle af de mest brugte platforme her.

Sørg derfor for først at klarligge hvilke behov du har og tag derefter kontakt til flere forskellige platforme for at afgøre, hvilken der passer bedst til din challenge og din pengepung.

Platforme med eksisterende crowds:

Crowdsourcing af innovation
 • Innocentive
 • NineSigma
 • Yet2Com
Offentlig crowdsourcing
 • challenges.gov
 • challenges.dk
 • Galaxy Zoo
Crowdsourcing af kreativitet
 • eYeka
 • Tongal
 • 99designs
Andre typer af platforme
 • OpenIdeo
 • Amazon Mechanical Turk
 • Ushahidi
 • Topcoder
 • My Starbucks Idea

Platforme / software der kan benyttes til at skaffe en crowd:

Idea management software
 • Chaordix
 • Citizenlab
 • Crowdicity
 • Hyve
 • Ideanote
 • Imaginatik
 • Nosco
 • Spigit
 • Wazuko

5. Kommunikation

Hvordan finder du den rigtige crowd til din challenge?

 1. Identificér challenge målgruppe: Hvem er din målgruppe?
 2. Identificér interessenter / partnere: Hvem kan hjælpe med at få budskabet ud?
 3. Forbered en kampagneindsats: Hvordan kan budskabet komme ud?

For at kunne identificere og engagere din målgrupper og skabe interesse for din challenge er det en god idé at lave en kommunikationsstrategi for derefter at lave en kommunikationsplan, der beskriver, hvordan strategien skal omsættes til konkrete initiativer og aktiviteter.

En god kommunikationsstrategi er derfor konkret og siger noget om, hvem der siger hvad til hvem, hvor, hvor ofte og med hvilken effekt. Men udgangspunkt i kommunikationsstrategien udarbejdes en deltaljeret kommunikationsplan, der beskriver hvordan og hvor ofte budskaberne til de relevante målgrupper skal ud (fx nyhedsbreve, sociale medier, events m.v.).

6. Evaluering

Hvordan kårer du vinderen af din challenge?

Når selve challenge perioden er afsluttet er det tid til at evaluere alle de indkomne løsninger/idéer og vælge en vinder af din challenge.
Det er vigtigt, at du allerede i dit challenge design har beskrevet hvordan vinderen eller vinderne bliver udvalgt, så det er så transparent for deltagerne som muligt.

Du kan vælge dine vindere på mange forskellige måder, herunder er beskrevet nogle af de mest almindelige.

I bestemmer

Din virksomhed udvælger og bestemmer suverænt hvem vinderen skal være af jeres challenge.

Jury

Du kan også nedsætte en jury, der har til opgave at bestemme vinderen. En jury kan selvfølgelig være intern, men kan også bestå af eksterne eksperter indenfor challengens område.

l

Afstemning

Vil du lade crowden bestemme, hvem der vinder, skal du være opmærksom på, at du her overgiver magten helt til din crowd.

Mix

Du kan også mine de forskellige løsninger i en model, der passer helt perfekt til netop din challenge og virksomhed.

7. Afrapportering

Afrapporteringen er primært til internt brug. Det er en samlet rapport, der beskriver challengen og de erfaringer I har gjort jer i løbet af denne proces. Det er et stærkt værktøj at have for både dig selv, din ledelse og dine kollegaer næste gang I har en udfordring der skal løses af crowden.

Follow us

Helsingforsgade 14, Building 5347, Office 132, 8200 Aarhus
Copyright © 2017 SMV Crowdsourcing Lab
Privatlivspolitik