Hvad er crowdsourcing?

Crowdsourcing er en metode til at skabe mere og bedre innovation ved at løse problemer sammen med andre.

Som virksomhed kan I bruge crowdsourcing til at dele en problemstilling med mange forskellige interessenter og bede dem bidrage med deres løsningsforslag. Dermed kan I øge jeres innovationskapacitet ved at inddrage deres viden og kompetencer.

Det har vist sig, at de bedste løsninger ofte kommer fra uventede kanter!

“For mig er crowdsourcing et ekstra værktøj i forbindelse med innovation, og jeg tror på, at det kan bruges til at opnå vores ambition om at få bedre koncepter og løsninger.”

Preben Kirk Elkjær

R&D Manager, Enkotec A/S

Hvad er crowdsourcing?

4 måder at bruge crowdsourcing på

Crowdsourcing kan bruges på mange forskellige måder. Her finder du de 4 mest benyttede måder til at optimere dine innovationsindsatser på gennem crowdsourcing

Challenges

I crowdsourcing challenges udbydes en udfordring på en platform (fx enten en kreativ- eller innovationsudfordring), hvorefter alle interesserede kan komme med bud på løsninger til udfordringen. Her konkurreres der ofte om pengepræmier, og man kan vælge, om en challenge skal være lukket (idéer kan kun ses af udbyderen) eller åben (idéer kan ses af alle).

w

Communities

I crowdsourcing communities arbejdes der ofte sammen med andre om en løsning, og idéer lægges åbent ud. Mange communities er baseret på indre motivationsfaktorer, og folk deltager derfor oftest ikke for pengepræmier, men fordi de synes, at det er sjovt eller ønsker at være en del af et fælleskab. Wikepedia eller Dell Ideastorm er eksempler på crowdsourcing communities.

P

Produkt eller service add-ons

Ved denne type crowdsourcing lader en virksomhed crowden bygge services eller produkter på deres egen eksisterende platform, og derved muliggøres et marked af komplementær innovation. Fx når Apple lader crowden bygge apps og podcasts på deres iTunes platform.

Freelance markeder

Freelance markeder forbinder problemindehavere med problemløsere og benyttes, når du ved hvilken type løsning, du søger (fx ønsker en tekst oversat, udviklet en specifik hjemmeside m.v.). Der findes adskillige freelance platforme herunder Upworks.

Source: Kevin J. Boudreau and Karim R. Lakhani

“Crowdsourcing repræsenterer et firmas eller en institutions handling, der tager en funktion, som engang blev udført af medarbejdere, og outsourcer den til et udefineret (og generelt stort) netværk af mennesker i form af et ‘open call’.”

Jeff Howe

Wired Magazine, 2006

Hvem kan bruge crowdsourcing,

og hvad kan du bruge det til?

Follow us

Helsingforsgade 14, Building 5347, Office 132, 8200 Aarhus
Copyright © 2017 SMV Crowdsourcing Lab
Privatlivspolitik