Sådan kommer du i gang med crowdsourcing

Boost innovationen i din virksomhed med crowdsourcing

Hvad er crowdsourcing?

Crowdsourcing er en metode til at skabe mere og bedre innovation ved at løse problemer sammen med andre.

Som virksomhed kan I bruge crowdsourcing til at dele en problemstilling med mange forskellige interessenter og bede dem bidrage med deres løsningsforslag. Dermed kan I øge jeres innovationskapacitet ved at inddrage deres viden og kompetencer.

Det har vist sig, at de bedste løsninger ofte kommer fra uventede kanter!

Deltag i vores videns-netværk på LinkedIn

Crowdsourcing konference 2018

Den 2. oktober 2018 afholdtes Crowdsourcing Konference 2018 som kulminationen på projektet SMV Crowdsourcing Lab, hvor en række af de deltagende virksomheder fra forløbet delte deres erfaringer med brugen af crowdsourcing som metode.

Find highlights fra dagen i det grafiske referat nedenfor.

“Crowdsourcing er blevet et redskab i værktøjskassen, når vi taler innovation hos os. Det er data-drevet og forskningsmæssigt velfunderet, og så er det dokumenteret, at det virker.”

Malene Barré Pedersen

Director of R&D & Regulatory Affairs, Riemann A/S

Hvad er SMV Crowdsourcing Lab?

 7 trin

Hvis I som virksomhed vil i gang med at bruge crowdsourcing, kan I starte med at afholde en challenge.

En challenge er en crowdsourcing proces, hvor I starter med at identificere en udfordring, som I vil dele med andre. Udfordringen offentliggøres online, hvorefter I modtager løsningsforslag fra mange forskellige problemløsere. Til sidst belønnes de bedste løsningsforslag, og I beslutter hvordan I bedst kan bruge løsningerne.

Nedenfor har vi opstillet en 7-trinsmodel, som trin for trin tager dig igennem challenge processen.

1. Udfordring

Hvad er det for en udfordring, din virksomhed forsøger at løse?

2. Research

Hvad er baggrunden for challengen?

3. Design

Hvordan skal challengen afholdes?

4. Platform

Hvilken platform er den rette for jeres challenge?

5. Kommunikation

Hvordan finder du den rigtige crowd til din challenge?

6. Evaluering

Hvordan finder I frem til de bedste løsningsforslag?

7. Afrapportering

Hvad har I lært, og hvordan kommer I bedst videre?

“Jeg har fundet ud af, hvor meget vi kan lære af andre brancher, og at vi kan få andre uden for vores branche til at spille ind med løsninger. I stedet for at vi sidder og tror, at vi har selv har løsningerne, skal vi til at interagere med kunderne og markedet, så jeg har fået en ny indstilling til, hvor åbne vi bør være omkring vores udviklingsprojekter og –ideer.”

Henrik Nielsen

Adm. direktør, Wiking gulve A/S

Hvad er SMV Crowdsourcing Lab?

I projektet SMV Crowdsourcing Lab har en gruppe danske virksomheder arbejdet med crowdsourcing metoder. Virksomhederne har gennemført et workshopforløb, og derefter arbejdet med egne crowdsourcing projekter.

Projektet er finansieret af Industriens Fond, og afholdes af Danish Crowdsourcing, CBS, Københavns Universitet og VIA University College.

 

Industriens Fond

”Hvis små og mellemstore virksomheder får kendskab til mulighederne og rustes bedre til at bruge crowdsourcing, kan det markant forbedre deres innovationskraft. Derfor retter projektet sit fokus mod netop de mindre virksomheder.”

Mads Lebech

Adm. direktør, Industriens Fond

Virksomhedscases

Her er to challenges, som virksomhederne har arbejdet med i SMV Crowdsourcing Lab.

Crowdsourcing af forretningsudvikling

Byggeriet tegner sig for 30% af den samlede affaldsproduktion i Danmark. Dette er dels et samfundsproblem og dels et problem for byggeriet selv, da det er dyrt at komme af med affaldet. Derfor søgte entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen forslag til hvordan brugte byggematerialer kan genanvendes – enten inden for byggeriet eller i andre brancher. Resultatet blev 50+ løsningsforslag gennem platformen Wazoku og nye samarbejder med førende aktører inden for byggeriet.

Crowdsourcing af procesinnovation

Virksomheden Bjerrum Nielsen er specialiseret i industrilakering og overfladebehandling. De ønskede at automatisere en proces til fiksering af stof, som de blandt andet bruger til at producere frontpaneler til højtalere. Derfor lancerede de en crowdsourcing challenge gennem platformen NineSigma. Resultatet blev 30+ løsningsforslag dels fra potentielle underleverandører og dels fra forsknings-/udviklingscentre ved anerkendte universiteter.

Follow us

Helsingforsgade 14, Building 5347, Office 132, 8200 Aarhus
Copyright © 2017 SMV Crowdsourcing Lab
Privatlivspolitik