Introduktion til projektet

Baggrund & koncept

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) lancere oftere end store virksomheder, nye produkter og ydelser
hvis de samarbejder med eksterne partnere. SMV’erne oplever også en markant effekt på deres salg af
nye produkter og serviceydelser når de anvender åben innovation.

SMV Crowdsourcing Lab vil derfor samarbejde med danske SMV’er inden for industrien
om at skabe mere og bedre innovation gennem crowdsourcing.


Deltagerne i forløbet får adgang til:

SÆRLIGT UDVIKLEDE WORKSHOPS
FÅ VÆRKTØJER
LAB PROJECT
FÅ ERFARINGEN
SMV CROWDSOURCING NETVÆRK
mød andre som dig
SMV CROWDSOURCING KONFERENCE
LÆR MERE

Team & Specialister

Bag SMV Crowdsourcing LAB står et stærkt team af både eksperter og praktikere

Christoph Grimpe

Christoph Grimpe er Professor i Innovation og Entreprenørskab på Copenhagen Business School (CBS).
Hans forskning drejer sig om virksomheders strategier for åben innovation og den strategiske brug af intellektuelle ophavsrettigheder.

Daiana F. Nielsen

Daiana F. Nielsen er medstifter af Danish Crowdsourcing og arbejder til hverdag som konsulent og projektleder, hvor hun rådgiver virksomheder og organisationer i brugen af åben innovations- og crowdsourcing metoder. Daiana er yderligere tilknyttet CBS som ekstern lektor.

Flemming B. Gammelgaard

Flemming Binderup Gammelgaard er medstifter af interesseorganisationen Danish Crowdsourcing og tilknyttet Aarhus Universitet, hvor han forsker i innovation, crowdsourcing og crowdfunding. Derudover er han chefkonsulent ved VIA University College.

Karin Beukel

Karin Beukel er Adjunkt i Innovation og Entreprenørskab på Københavns Universitet og ekstern lektor ved CBS. Hun har en PhD i Economics and Management. I hendes forskning beskæftiger hun sig med krydsfeltet mellem innovation og intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kristine Pontoppidan

Kristine Pontoppidan er CEO for NinjaConsult, hvor hun til daglig arbejder med virksomheder, der ønsker at bruge crowdfunding i deres udviklingsstrategi. Kristine Pontoppidan er tilknyttet SMV Crowdsourcing LAB som projektleder.

Marion Poetz

Marion Poetz er Lektor i Innovation Management på Copenhagen Business School (CBS) og Scientific Director af Open Innovation in Science Research and Competence Center (OIS Centeret). Hendes forskning omhandler strategi, ledelse, organisationer og problemløsning med nye innovationsmetoder.